III część projektu "Spotkania dla przyszłości"

 
#SzkołaPamięta Zwiedzaniem Cmentarza Żydowskiego w Słubicach, zakończyliśmy udział w polsko-niemieckim projekcie "Spotkania dla przyszłości". Po cmentarzu grupę uczniów oprowadzał Roland Semik, historyk i społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego, a także wolontariusz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, który przedstawił również historię cmentarza, zasady i tradycje związane z pochówkiem żydowskim.
Poznanie tego miejsca, a we wcześniejszych spotkaniach, także siedziby Gminy Żydowskiej i dziejów społeczności żydowskiej naszego regionu, zwiedzanie Miejsca Pamięci i Dokumentacji "Ofiary tyranii politycznej", przybliżylo uczniom historię naszego dwumiasta, a także znaczenie i konsekwencje dyskryminacji, nietolerancji, ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu.
 
Koordynator projektu: Marta Rusek ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji.
Opiekunowie: Paweł Słabęcki i Dorota Rutka