Jaworska Maria

Nazwisko:Jaworska

Imię:Maria

Stopień awansu: Nauczyciel dyplomowany

Dyrektor szkoły i nauczyciel matematyki, informatyki