Dobry Temat

Uczniowie wszystkich klas pierwszych biorą udział w tym roku szkolnym w innowacyjnym programie profilaktycznym Dobry Temat.
Koorynator: pedagog szkolna Magdalena Zielińska oraz pedagog specjalny Agnieszka Niewińska-Lew.
 
Więcej na stronie: