Debata Europejski Zielony Ład

6 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w polsko-niemieckiej debacie uczniowskiej Europejski Zielony Ład, która odbyła się w Forum Kleista we Frankfurcie nad Odrą. Uczestnikami debaty byli również uczniowie z Berlina, Frankfurtu i Beeskow.

Uczniowie pracowali w polsko-niemieckich grupach: Mobilność, Bioróżnorodność, Transformacja energetyczna, a następnie odbyła się prezentacja wypracowanych w grupach postulatów, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem wypracowanych postulatów.
Wszystkie postulaty zostały przyjęte.
Kontynuacją debaty będzie udział reprezentantów poszczególnych grup w konferencji Europejski Zielony Ład pod koniec października.