Realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W ramach projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.500 zł. Zakupione na kwotę 5 tysięcy złotych książki, wzbogaciły szkolną bibliotekę i już za chwilę można będzie je wypożyczać.
To nie tylko lektury obowiązkowe i uzupełniające, ale również pozycje z najnowszej historii Polski, o tematyce zdrowotnej oraz tak zwane "książki do czytania".