Rekrutacja

Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach na rok szkolny 2021/2022

 

do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1

Publiczna informacja dyrektora szkoły o zasadach rekrutacji w szczególności wykaz zajęć edukacyjnych których oceny będą brane pod uwagę przy rekrutacji

od końca lutego 2021r.

od 3 sierpnia 2021 r.

do 6 sierpnia 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

  • kopię świadectwa ukończenia podstawowej lub oryginał

  • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub oryginał

od 21 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

14 lipca 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

6

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 22 lipca 2021 r.

do 16 sierpnia 2021r.

 7

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia: i złożenie dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały złożone wcześniej)

- karta zdrowia, 2 zdjęcia (fotografia 30x42 mm)

od 23 lipca 2021r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15:00

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021

do godz. 15:00

 8

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14:00

23 sierpnia 2021r.

 9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021r.

 10

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021r.

 11

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia

 

do Gimnazjum we Frankfurcie (nauka na poziomie ponadpodstawowym)

Lp.

Zadania rekrutacyjne

Terminy

1.

Składanie podań do ZSL w Słubicach celem udziału w projekcie polegającym na nauce w Gimnazjum we Frankfurcie: podanie, świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum lub świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej.

do 7 maja 2021.

2.

Konkurs świadectw z klasy VII SP – ustalenie wyniku

do 14 maja 2021.

3.

Pisemne potwierdzenie o przyjęciu do szkoły przez stronę niemiecką

pisma wysłane

27 maja 2021 r.

4.

Spotkanie informacyjne przyjętych uczniów i ich rodziców we Frankfurcie.

czerwiec 2021 r.

5.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę (w ZSL):

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- wyniki egzaminów ósmoklasisty (OKE), karta zdrowia, dwa zdjęcia,

- podanie o miejsce w internacie.

po 27 maja 2021 r.

do 09 sierpnia 2021 r.