Rekrutacja

Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach na rok szkolny 2024/2025

 

- do liceum ogólnokształcącego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.        

Publiczna informacja dyrektora szkoły o zasadach rekrutacji w szczególności wykaz zajęć edukacyjnych których oceny będą brane pod uwagę przy rekrutacji

od końca lutego 2024r.

-

2.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 15 maja 2024r.

do 21 czerwca 2024r.

do godziny 15:00

od 1 sierpnia 2024r.

do 5 sierpnia 2024r.

do godziny 15:00

3.        

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

- kopię świadectwa ukończenia podstawowej lub oryginał

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub oryginał

od 21 czerwca 2024r.

do 5  lipca 2024r.

do godz. 15:00

-

4.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

do 9  lipca 2024r.

do 9 sierpnia 2024r.

5.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 10 lipca 2024r.

12 sierpnia 2024r.

6.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 lipca 2024r.

12 sierpnia 2024r.

7.        

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia: i złożenie dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały złożone wcześniej)

- karta zdrowia, 2 podpisane zdjęcia (fotografia 30x42 mm)

od 12 lipca 2024r.

do 16 lipca 2024r.

do godz. 15:00

od 12 sierpnia 2024r.

do 14 sierpnia 2024r.

do godz. 15:00

8.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

17 lipca 2024r.

do godz. 14:00

19 sierpnia 2024 r.

9.        

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 17 lipca 2024r.

19 sierpnia 2024r.

10.     

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 lipca 2024r.

do 21 sierpnia 2024r.

11.     

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia

12.     

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.     

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

We use cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności i plików cookies.  Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.