Szkoła

Historia

Na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w dniu 1 września 1946r. podjęto uchwałę o wystąpienie do władz wojewódzkich w Poznaniu z prośbą o zezwolenie na utworzenie w Słubicach Gimnazjum Państwowego. Niestety złożony wniosek odrzucono. Dopiero w 1959r. rozpoczęto w Słubicach budowę wspólnego obiektu dla szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Młodzież miasta i okolicy rozpoczęła w nim naukę 14 września w roku szkolnym 1961/1962.

Obowiązki pierwszego dyrektora pełnił Szczepan Grześkowiak.

W 1961r. rozpoczęli również naukę pierwsi słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących, w którym do roku 1968 egzamin dojrzałości złożyło 130 osób. Funkcję dyrektora liceum pełnił Władysław Lechowicz.

W 1965r. mury nowej szkoły opuściło pierwszych 48 maturzystów, w 1969 - 280 a w 1974 - 298 uczniów. W dziesiątą rocznicę powstania, szkoła zorganizowała pierwszy zjazd absolwentów oraz otrzymała imię Jarosława Dąbrowskiego. Posiadała już w tym czasie dobrze wyposażony gabinet fizyczny i przysposobienia obronnego oraz własny ogródek geograficzny. Podjęto też prace związane z modernizacją szkoły oraz zakupiono meble i pomoce naukowe.

Od 1974r. funkcję dyrektora szkoły pełnił Tadeusz Morgiewicz a w latach 1979-1984 Stefan Kubiak. W roku szkolnym 1984/85 do liceum uczęszczało 151 uczniów a jego dyrektorem była Henryka Bała.

W wyniku kolejnej reorganizacji w 1986r powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące. W latach osiemdziesiątych znacznie zwiększyła się liczba uczniów z 240 do 500. Liceum otrzymało w tym czasie nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz na początku lat dziewięćdziesiątych pierwszą w Słubicach pracownię komputerową. Jako przedmiot obowiązkowy wprowadzono informatykę. Rozszerzeniu uległo nauczanie języków obcych. W roku szkolnym 1993/1994 do liceum uczęszczało 253 uczniów.

W latach 1985-1994 obowiązki dyrektora szkoły pełniła Krystyna Baczyńska.

W 1994r. Liceum Ogólnokształcące w Słubicach zostało przeniesione do nowo powstałego Zespołu Szkół w Słubicach przy ul. Bohaterów Warszawy 3. W powstały Zespole Szkół miały siedziby: LO, Technikum Odzieżowe oraz Zasadnicza Szkoła Odzieżowa. Niestety od roku szkolnego 2000/2001 ZSO nie istnieje, otworzono natomiast oddziały Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: 3 - letnie LO na podbudowie szkoły zasadniczej oraz 4 - letnie dla absolwentów szkoły podstawowej.

Od 2003 roku szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta. W 2006 roku Rada Rodziców ufundowała szkole sztandar.

Obecnie szkoła posiada 23 sale dydaktyczne, 2 sale komputerowe, salę multimedialną . Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych od 1 lutego 2007 r. jest Maria Jaworska

NASI DYREKTORZY

od 2007
- Maria Jaworska

1994-2007
- Bronisław Leszczyński

1985-1994
- Krystyna Baczyńska

1984-1985
- Henryka Bała

1979-1984
- Stefan Kubiak

1974-1979
- Tadeusz Morgiewicz

1961-1974
- Szczepan Grześkowiak

We use cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności i plików cookies.  Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.