Matura

Maturzysto !!!

Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2023 roku.

 

1. Sesja egzaminacyjna w naszej szkole od 4 maja (środa) do 22 maja 2023r.

2. Na egzamin przychodzi się co najmniej 15 min. przed czasem.

3. Przybycie na egzamin po czasie, jest traktowane jako rezygnacja z egzaminu.

4. Obowiązuje strój galowy dla wszystkich zdających oraz członków komisji.

5. Konieczność posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym kolorem tuszu.

6. Zakaz posiadania telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego i innych sprzętów elektronicznych na egzaminie maturalnym. Posiadanie sprzętu elektronicznego jest podstawą do przerwania egzaminu zdającemu

7. Przebieg egzaminu pisemnego

a) podpisanie listy obecności, losowanie numerków i zajęcie miejsc
b) otrzymanie arkuszy, naklejek identyfikatorów
c) sprawdzenie czy arkusz jest kompletny, naklejenie identyfikatorów na arkusz i kartę odpowiedzi, zapoznanie się z instrukcją.
d) uczniowie korzystający z dostosowań np. dyslektycy – zaznaczają (j. polski)
e) czas wypełniania arkuszy - podany na 1 stronie arkusza i napisany na tablicy.
f) zgłoszenie gotowości ukończenia egzaminu przez podniesienie ręki.
g) ostatnia osoba z sali jest obecna przy pakowaniu arkuszy, składa podpis w protokole.
h) można korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE (bez ołówka, korektora)

8. W przypadku konieczności wyjścia z sali, zadający zgłasza potrzebę, zamyka arkusz, zostawia go na swoim stoliku, wychodzi z członkiem ZN – o wyjściu jest zapis w protokole

9. Terminy egzaminów pisemnych: PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony

 • 4.05 (czwartek): o 9:00 j. polski PP,
 • 5.05 (piątek): o 9:00 j.angielski PP i o 14:00 j.niemiecki PP,
 • 8.05 (poniedziałek): o 9:00 matematyka PP,
 • 9.05 (wtorek): o 9:00 j.angielski PR i o 14:00 filozofia PR,
 • 10.05 (środa) – o 9:00 WOS PR i o 14:00 j.niemiecki PR,
 • 11.05 (czwartek) – o 9:00 biologia PR i o 14:00 j.rosyjski PR,
 • 12.05 (piątek) – o 9:00 matematyka PR,
 • 15.05 (poniedziałek) – o 9:00 chemia PR,
 • 16.05 (wtorek) – o 9:00 geografia PR,
 • 17.05 (środa) – o 9:00 język polski PR,
 • 18.05 (czwartek) - o 9:00 historia PR,
 • 19.05 (piątek) - o 9:00 fizyka PR i o 14:00 historia sztuki PR,
 • 22.05 (poniedziałek) - o 9:00 informatyka PR,

10. Rezygnacja z egzaminu nie przeszkadza aby przystąpić do następnych egzaminów.

11. Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego w trakcie egzaminu lub podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

12. Wyniki egzaminu: 7 lipca 2023r. w sekretariacie szkoły.

13. W przypadkach losowych, można skorzystać z terminu dodatkowego. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły.

14. EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 1 do 19 czerwca 2023r.,

15. Absolwent, który przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale z jednego egzaminu uzyska mniej niż 30% ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu.

 • do 14 lipca 2023r. składa oświadczenie o chęci przestąpienia do egzaminu
 • poprawkowy egzamin: część pisemna 22 sierpnia 2023r. (wtorek), godz. 9:00,
 • część ustna – nie przeprowadza się w terminie poprawkowym
 • wyniki egzaminu poprawkowego: 8 września 2023r.

16. Kto nie uzyska świadectwa dojrzałości, może ponownie przystąpić w kolejnych sesjach wiosennych w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu z zaliczeniem egzaminów zdanych 17. Szczegółowe informacje znajdziesz w Internecie na stronach: loslubice.edu.pl, www.oke.poznan.pl, www.cke.gov.pl


Więcej szczegółowych informacji jest dostępnych w gablocie dla maturzystów szkoły na II piętrze.

 

We use cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności i plików cookies.  Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.