Szkoła

Przyjaciele szkoły

Katarzyna Herbert – żona Patrona szkoły Zbigniewa Herberta, za życzliwość, żywe zainteresowanie wiele wnoszące w rozwój duchowy naszej młodzieży, udział w spotkaniach z okazji zjazdów Klubu Herbertowskich Szkół, wspieranie naszego liceum w popularyzowaniu twórczości Patrona i świata Jego wartości oraz promocję szkoły.


Profesor Dariusz Sławomir Dolański – dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwent szkoły z 1985r, za publiczne wspieranie naszej szkoły i popularyzowanie jej, podjęcie się roli honorowego ambasadora słubickiego Liceum Ogólnokształcącego zarówno w lokalnym środowisku, jak i w międzynarodowych gremiach.


Dorota Rzeszowska – przewodnicząca Rady Rodziców, absolwentka liceum z 1989r, za wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz szkoły, publiczne jej wspieranie i popularyzowanie, wyjątkowe zaangażowanie w reprezentowaniu rodziców w kontaktach z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły, za skuteczne zabieganie o środki finansowe wspierające działalność statutową szkoły i gospodarne nimi dysponowanie, za aktywne uczestnictwo w informowaniu rodziców o działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.


Leszek Bajon – przedsiębiorca, właściciel firmy Computer BL, absolwent liceum z 1983r, za wieloletnią współpracę, założenie w naszej szkole pierwszej sieci komputerowej, służenie fachową radą i pomocą, udział w rozwijaniu zainteresowań matematyczno-informatycznych młodzieży powiatu słubickiego poprzez sponsorowanie przez 10 lat atrakcyjnych i wartościowych nagród w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla Klas Gimnazjalnych organizowanym przez nauczycieli liceum.


Natalia Żwirek - przewodnicząca Rady Rodziców, za wieloletnią, owocną pracę na rzecz szkoły, publiczne jej wspieranie i popularyzowanie, życzliwość, wyjątkowe zaangażowanie o środki finansowe wspierające działalność szkoły, za rozsądne i gospodarne dysponowanie funduszem Rady Rodziców, za aktywne uczestnictwo w organizacji działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły.


Stanisław Woronowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach, za wieloletnią współpracę, służenie fachową radą, wsparcie na rzecz uczniów i nauczycieli związane z funkcjonowaniem szkoły w zakresie polepszania warunków lokalowych oraz pomoc w organizacji wyjazdów uczniów na zawody i imprezy pozaszkolne.


Kazimierz Góra – Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodno – Ściekowych w Słubicach, za wieloletnią współpracę, służenie fachową radą, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań młodzieży powiatu słubickiego poprzez sponsorowanie nagród w konkursach i pomoc w organizacji imprez szkolnych.


Andrzej Pukacz – pracownik naukowy Collegium Polonicum w Słubicach, za wieloletnią bezinteresowną pomoc, umożliwienie młodzieży uczestniczenia w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i konkursach, za rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, osobisty i pełen zaangażowania udział w edukacyjnych zajęciach terenowych, za ukazywanie piękna naszej małej ojczyzny.


Tomasz Pilarski – Dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, za wieloletnią bezinteresowną pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych i miejskich, udział w ich oprawie artystycznej, za promowanie szkoły i jej etosu w środowisku, rozwijanie zainteresowań i talentów muzycznych młodzieży, za podjęcie się szczytnego i trudnego zadania ułożenia hymnu szkoły do słów jej Patrona.


Mariusz Olejniczak - Przewodniczący Rady Rodziców w latach 2014-2017, absolwent liceum z 1993r, za społeczną pracę na rzecz szkoły, publiczne jej wspieranie i popularyzowanie, za skuteczne zabieganie o środki finansowe wspierające działalność statutową szkoły, za życzliwość i otwarte serce.

We use cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności i plików cookies.  Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.