Wydrukuj tę stronę

Harmonogram

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
na rok szkolny 2015/2016

 

Do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

 

 1. Składanie podań do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego od 11 do 22 maja 2015r.
 2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę:
  •  świadectwo ukończenia Gimnazjum,
  •  wyniki egzaminów gimnazjalnych (OKE)
  •  dyplomy i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata,
  •  karta zdrowia, 2 zdjęcia. do 30 czerwca 2015.
 3. Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 1 - 2 lipca 2015r.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 2 lipca 2015r. godz. 12:00
 5. Potwierdzenie kandydata o woli podjęcia nauki. do 6 lipca 2015r. do godz. 12:00
 6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 7 lipca 2015r. o godz.12:00

  

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 

 1. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę:
  •  podanie,
  •  świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły zawodowej lub szkoły podstawowej (starego typu)
  •  dwa zdjęcia do 25 sierpnia 2015r.
 2. Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 26 sierpnia 2015r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 27 sierpnia 2015r. o godz. 12:00

  

Do Gimnazjum we Frankfurcie (nauka na poziomie ponadgimnazjalnym)

 

 1. Składanie podań do ZSL w Słubicach celem udziału w projekcie polegającym na nauce w Gimnazjum we Frankfurcie
  • podanie,
  • świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum 20 marca 2015
 2. Testowy egzamin selekcyjny z języka niemieckiego w Słubicach (I etap) 28 marca 2015r. godz. 11:00
 3. Rozmowy kwalifikacyjne w Gimnazjum we Frankfurcie (II etap) 2-3 czerwca 2015r.
 4. Pisemne potwierdzenie o przyjęciu do szkoły przez stronę niemiecką Pisma wysłane 8 czerwca 2015
 5. Spotkanie informacyjne przyjętych uczniów i ich rodziców we Frankfurcie. 22 czerwca 2015r. godz. 18:00 Frankfurt
 6. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę (w ZSL):
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • wyniki egzaminów gimnazjalnych (OKE), karta zdrowia, dwa zdjęcia,
  • podanie o miejsce w internacie. do końca czerwca 2015r.


Słubice, marzec 2015r.

 

Czytany 4126 razy