brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Informacje dotyczące MATURY 2019

Rozpoczynamy rekrutację polskich uczniów do Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą na rok szkolny 2020/2021.

 

 • Do 27 marca 2020 w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach przyjmujemy podania oraz świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej w Polsce.
 • 4 kwietnia 2020 (sobota) o godz. 11:00, w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach, odbędzie się pisemny test znajomości języka niemieckiego.
 • W dniach 25-27 maja 2020 osoby z najwyższym wynikiem testu pisemnego odbędą rozmowę kwalifikacyjną (w j.niemieckim) w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.

 

 

Maturzysto

Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2019 roku.

 

 1

Sesja egzaminacyjna od 6 maja (poniedziałek) do 20 maja 2019r. – w naszej szkole

 2

Na egzamin przychodzi się co najmniej 15 min. przed czasem

 3

Przybycie na egzamin po czasie, jest traktowane jako rezygnacja z egzaminu

 4

Wygląd zdających, członków komisji - odświętny

 5

Konieczność posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym kolorem tuszu.

 6

Zakaz posiadania aparatu telefonicznego, fotograficznego na egzaminie pisemnym, ustnym. Posiadanie sprzętu elektronicznego jest podstawą do przerwania egzaminu zdającemu

 7

Przebieg egzaminu pisemnego

 1. podpisanie listy obecności, losowanie numerków i zajęcie miejsc
 2. otrzymanie arkuszy, naklejek identyfikatorów
 3. sprawdzenie czy arkusz jest kompletny, naklejenie identyfikatorów na arkusz i kartę odpowiedzi, zapoznanie się z instrukcją.
 4. uczniowie korzystający z dostosowań np. dyslektycy – zaznaczają
 5. czas wypełniania arkuszy-podany na 1 stronie arkusza i napisany na tablicy.
 6. zgłoszenie gotowości ukończenia egzaminu przez podniesienie ręki.
 7. ostatnia osoba z sali jest obecna przy pakowaniu arkuszy, składa podpis w protokole.
 8. można korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE (bez ołówka, korektora)
 8

W przypadku konieczności wyjścia z sali (egzamin pisemny) zadający zgłasza potrzebę, zamyka arkusz, zostawia go na swoim stoliku, wychodzi z członkiem ZN – o wyjściu zapis w protokole

 9

Terminy egzaminów pisemnych: 6.05 – j, polski PP+PR,   7.05 – matematyka PP, 8.05 – j. angielski PP+PR, 9.05-mat. PR, 10.05 – biologia, WOS, 13.05 - chemia i informatyka, 14.05 j. niem. PP+PR, 15.05–geografia, 20.05 16.05 – fizyka i astronomia oraz historia.

 10

Egzaminy ustne: język polski od 9 do 22 maja; język obcy od 6 do 25 maja

Harmonogram egzaminów ustnych ustala dyr. szkoły

 11

Przebieg egzaminu ustnego z j. polskiego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min)
 2. wchodzi na salę w kolejności ustalonej na liście, losuje 1 numer zestawu (jeden z około 200), przygotowuje się 15 min, omawia zagadnienia z zestawu i odpowiada na pytania – 15 minut (w sali mogą przebywać dwie osoby: zdający i przygotowujący się)
 
 12

Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min),
 2. wchodzi na salę w kolejności ustalonej na liście, losuje 1 zestaw z dostępnych zestawów,
 3. omawia zagadnienia z zestawu i odpowiada na pytania – egzamin trwa 15 minut (w sali przebywa jedna osoba – zdający.
 
 13

Nie zdanie egzaminu lub rezygnacja, nie przeszkadza aby przystąpić do następnych egzaminów

 
 14

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego w trakcie egzaminu lub podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

 
 15

Wyniki egzaminu: 4 lipca 2019r. (czwartek) w sekretariacie szkoły.

 
 16

W przypadkach losowych, można skorzystać z terminu dodatkowego. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły.

 
 17

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 3 do 8 czerwca 2019r. – część ustna, od 3 do 14 czerwca 2019r. – część pisemna

 
 18

Absolwent, który przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale z jednego egzaminu uzyska mniej niż 30% ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu.

 • terminie 7 dni (do 11 lipca 2019), składa oświadczenie o chęci przestąpienia do egzaminu
 • egzaminpoprawkowy: część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

                                           część ustna - 20-21 sierpnia 2019r. (wtorek, środa) – (termin ustala dyrektor)

 • wyniki egzaminu poprawkowego: 11 września 2018.
 
 19

Kto nie uzyska świadectwa dojrzałości, może ponownie przystąpić w kolejnych sesjach wiosennych w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu z zaliczeniem egzaminów zdanych

 
 20

Szczegółowe informacje znajdziesz w „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 na stronach: loslubice.edu.pl, www.oke.poznan.pl

 

Czytany 14298 razy
Więcej w tej kategorii: « Zagadnienia maturalne Przybory »
Joomla Templates - by Joomlage.com