brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Informacje dotyczące MATURY 2019

Maturzysto

Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2019 roku.

 

 1

Sesja egzaminacyjna od 6 maja (poniedziałek) do 20 maja 2019r. – w naszej szkole

 2

Na egzamin przychodzi się co najmniej 15 min. przed czasem

 3

Przybycie na egzamin po czasie, jest traktowane jako rezygnacja z egzaminu

 4

Wygląd zdających, członków komisji - odświętny

 5

Konieczność posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym kolorem tuszu.

 6

Zakaz posiadania aparatu telefonicznego, fotograficznego na egzaminie pisemnym, ustnym. Posiadanie sprzętu elektronicznego jest podstawą do przerwania egzaminu zdającemu

 7

Przebieg egzaminu pisemnego

 1. podpisanie listy obecności, losowanie numerków i zajęcie miejsc
 2. otrzymanie arkuszy, naklejek identyfikatorów
 3. sprawdzenie czy arkusz jest kompletny, naklejenie identyfikatorów na arkusz i kartę odpowiedzi, zapoznanie się z instrukcją.
 4. uczniowie korzystający z dostosowań np. dyslektycy – zaznaczają
 5. czas wypełniania arkuszy-podany na 1 stronie arkusza i napisany na tablicy.
 6. zgłoszenie gotowości ukończenia egzaminu przez podniesienie ręki.
 7. ostatnia osoba z sali jest obecna przy pakowaniu arkuszy, składa podpis w protokole.
 8. można korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE (bez ołówka, korektora)
 8

W przypadku konieczności wyjścia z sali (egzamin pisemny) zadający zgłasza potrzebę, zamyka arkusz, zostawia go na swoim stoliku, wychodzi z członkiem ZN – o wyjściu zapis w protokole

 9

Terminy egzaminów pisemnych: 6.05 – j, polski PP+PR,   7.05 – matematyka PP, 8.05 – j. angielski PP+PR, 9.05-mat. PR, 10.05 – biologia, WOS, 13.05 - chemia i informatyka, 14.05 j. niem. PP+PR, 15.05–geografia, 20.05 16.05 – fizyka i astronomia oraz historia.

 10

Egzaminy ustne: język polski od 9 do 22 maja; język obcy od 6 do 25 maja

Harmonogram egzaminów ustnych ustala dyr. szkoły

 11

Przebieg egzaminu ustnego z j. polskiego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min)
 2. wchodzi na salę w kolejności ustalonej na liście, losuje 1 numer zestawu (jeden z około 200), przygotowuje się 15 min, omawia zagadnienia z zestawu i odpowiada na pytania – 15 minut (w sali mogą przebywać dwie osoby: zdający i przygotowujący się)
 
 12

Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min),
 2. wchodzi na salę w kolejności ustalonej na liście, losuje 1 zestaw z dostępnych zestawów,
 3. omawia zagadnienia z zestawu i odpowiada na pytania – egzamin trwa 15 minut (w sali przebywa jedna osoba – zdający.
 
 13

Nie zdanie egzaminu lub rezygnacja, nie przeszkadza aby przystąpić do następnych egzaminów

 
 14

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego w trakcie egzaminu lub podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

 
 15

Wyniki egzaminu: 4 lipca 2019r. (czwartek) w sekretariacie szkoły.

 
 16

W przypadkach losowych, można skorzystać z terminu dodatkowego. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły.

 
 17

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 3 do 8 czerwca 2019r. – część ustna, od 3 do 14 czerwca 2019r. – część pisemna

 
 18

Absolwent, który przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale z jednego egzaminu uzyska mniej niż 30% ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu.

 • terminie 7 dni (do 11 lipca 2019), składa oświadczenie o chęci przestąpienia do egzaminu
 • egzaminpoprawkowy: część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

                                           część ustna - 20-21 sierpnia 2019r. (wtorek, środa) – (termin ustala dyrektor)

 • wyniki egzaminu poprawkowego: 11 września 2018.
 
 19

Kto nie uzyska świadectwa dojrzałości, może ponownie przystąpić w kolejnych sesjach wiosennych w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu z zaliczeniem egzaminów zdanych

 
 20

Szczegółowe informacje znajdziesz w „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 na stronach: loslubice.edu.pl, www.oke.poznan.pl

 

Czytany 14078 razy
Więcej w tej kategorii: « Zagadnienia maturalne Przybory »
Joomla Templates - by Joomlage.com