brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Przyjaciele szkoły

Katarzyna Herbert – żona Patrona szkoły Zbigniewa Herberta, za życzliwość, żywe zainteresowanie wiele wnoszące w rozwój duchowy naszej młodzieży, udział w spotkaniach z okazji zjazdów Klubu Herbertowskich Szkół, wspieranie naszego liceum w popularyzowaniu twórczości Patrona i świata Jego wartości oraz promocję szkoły.
 
Profesor Dariusz Sławomir Dolański – dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwent szkoły z 1985r, za publiczne wspieranie naszej szkoły i popularyzowanie jej, podjęcie się roli honorowego ambasadora słubickiego Liceum Ogólnokształcącego zarówno w lokalnym środowisku, jak i w międzynarodowych gremiach.
 
Dorota Rzeszowska – przewodnicząca Rady Rodziców, absolwentka liceum z 1989r, za wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz szkoły, publiczne jej wspieranie i popularyzowanie, wyjątkowe zaangażowanie w reprezentowaniu rodziców w kontaktach z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły, za skuteczne zabieganie o środki finansowe wspierające działalność statutową szkoły i gospodarne nimi dysponowanie, za aktywne uczestnictwo w informowaniu rodziców o działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 
Leszek Bajon – przedsiębiorca, właściciel firmy Computer BL, absolwent liceum z 1983r, za wieloletnią współpracę, założenie w naszej szkole pierwszej sieci komputerowej, służenie fachową radą i pomocą, udział w rozwijaniu zainteresowań matematyczno-informatycznych młodzieży powiatu słubickiego poprzez sponsorowanie przez 10 lat atrakcyjnych i wartościowych nagród w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla Klas Gimnazjalnych organizowanym przez nauczycieli liceum.
 
 

Katarzyna Herbert
– żona Patrona szkoły Zbigniewa Herberta, za życzliwość, żywe zainteresowanie wiele wnoszące w rozwój duchowy naszej młodzieży, udział w spotkaniach z okazji zjazdów Klubu Herbertowskich Szkół, wspieranie naszego liceum w popularyzowaniu twórczości Patrona i świata Jego wartości oraz promocję szkoły.
 
 
Profesor Dariusz Sławomir Dolański – dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwent szkoły z 1985r, za publiczne wspieranie naszej szkoły i popularyzowanie jej, podjęcie się roli honorowego ambasadora słubickiego Liceum Ogólnokształcącego zarówno w lokalnym środowisku, jak i w międzynarodowych gremiach.
 
 
Dorota Rzeszowska – przewodnicząca Rady Rodziców, absolwentka liceum z 1989r, za wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz szkoły, publiczne jej wspieranie i popularyzowanie, wyjątkowe zaangażowanie w reprezentowaniu rodziców w kontaktach z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły, za skuteczne zabieganie o środki finansowe wspierające działalność statutową szkoły i gospodarne nimi dysponowanie, za aktywne uczestnictwo w informowaniu rodziców o działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 
 
Leszek Bajon – przedsiębiorca, właściciel firmy Computer BL, absolwent liceum z 1983r, za wieloletnią współpracę, założenie w naszej szkole pierwszej sieci komputerowej, służenie fachową radą i pomocą, udział w rozwijaniu zainteresowań matematyczno-informatycznych młodzieży powiatu słubickiego poprzez sponsorowanie przez 10 lat atrakcyjnych i wartościowych nagród w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla Klas Gimnazjalnych organizowanym przez nauczycieli liceum.
 
 
Natalia Żwirek - przewodnicząca Rady Rodziców, za wieloletnią, owocną pracę na rzecz szkoły, publiczne jej wspieranie i popularyzowanie, życzliwość, wyjątkowe zaangażowanie o środki finansowe wspierające działalność szkoły, za rozsądne i gospodarne dysponowanie funduszem Rady Rodziców, za aktywne uczestnictwo w organizacji działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 
 
Stanisław Woronowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach, za wieloletnią współpracę, służenie fachową radą, wsparcie na rzecz uczniów i nauczycieli związane z funkcjonowaniem szkoły w zakresie polepszania warunków lokalowych oraz pomoc w organizacji wyjazdów uczniów na zawody i imprezy pozaszkolne.
 
 
Kazimierz Góra – Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodno – Ściekowych w Słubicach, za wieloletnią współpracę, służenie fachową radą, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań młodzieży powiatu słubickiego poprzez sponsorowanie nagród w konkursach i pomoc w organizacji imprez szkolnych.
 
 
Andrzej Pukacz – pracownik naukowy Collegium Polonicum w Słubicach, za wieloletnią bezinteresowną pomoc, umożliwienie młodzieży uczestniczenia w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i konkursach, za rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, osobisty i pełen zaangażowania udział w edukacyjnych zajęciach terenowych, za ukazywanie piękna naszej małej ojczyzny.
 
 
Tomasz Pilarski – Dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, za wieloletnią bezinteresowną pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych i miejskich, udział w ich oprawie artystycznej, za promowanie szkoły i jej etosu w środowisku, rozwijanie zainteresowań i talentów muzycznych młodzieży, za podjęcie się szczytnego i trudnego zadania ułożenia hymnu szkoły do słów jej Patrona.
 
 
Mariusz Olejniczak - Przewodniczący Rady Rodziców w latach 2014-2017, absolwent liceum z 1993r, za społeczną pracę na rzecz szkoły, publiczne jej wspieranie i popularyzowanie, za skuteczne zabieganie o środki finansowe wspierające działalność statutową szkoły, za życzliwość i otwarte serce. 
Czytany 7804 razy
Więcej w tej kategorii: Grono pedagogiczne »
Joomla Templates - by Joomlage.com