brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Harmonogram rekrutacji

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach na rok szkolny 2019/2020

 

do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Publiczna informacja dyrektora szkoły o zasadach rekrutacji w szczególności wykaz zajęć edukacyjnych których oceny będą brane pod uwagę przy rekrutacji

do końca lutego 2019r.

do końca lutego 2019r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 13 maja 2019

do 17 czerwca 2019r.

od 12 do 17 lipca 2019r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

-         świadectwo ukończenia szkoły

-         zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 21 do 25 czerwca 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 26 czerwca 2019

26 lipca 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 3 lipca 2019r.

do 31 lipca 2019r.

 

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 lipca 2019r. godz. 12:00

9 sierpnia 2019r. o godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia: i złożenie dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli nie zostały złożone wcześniej)

do 11 lipca 2019 do godz. 15:00

do 12 sierpnia 2019 do godz. 15:00

 

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2019r. godz. 12:00

13 sierpnia 2019r. o godz. 12:00

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

do Gimnazjum we Frankfurcie (nauka na poziomie ponadgimnazjalnym)

 

Lp.

Zadania rekrutacyjne

Terminy

1.

Składanie podań do ZSL w Słubicach celem udziału w projekcie polegającym na nauce w Gimnazjum we Frankfurcie: podanie, świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum lub świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej.

do 29 marca 2019r.

2.

Testowy egzamin selekcyjny z języka niemieckiego w ZSL w Słubicach (I etap)

6 kwietnia 2019r.

o godz. 11:00

3.

Rozmowy kwalifikacyjne w Gimnazjum we Frankfurcie (II etap)

13-17 i 20-24 maja 2019r.

4.

Pisemne potwierdzenie o przyjęciu do szkoły przez stronę niemiecką

pisma wysłane

27 maja 2019r.

5.

Spotkanie informacyjne przyjętych uczniów i ich rodziców we Frankfurcie.

06 czerwca 2019r.

godz. 17:30,

6.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę (w ZSL):

- świadectwo ukończenia gimnazjum,

- wyniki egzaminów gimnazjalnych (OKE), karta zdrowia, dwa zdjęcia,

- podanie o miejsce w internacie.

do końca czerwca 2019r.

Czytany 1801 razy
Joomla Templates - by Joomlage.com