Spotkania z panią nadkomisarz

11 października odbyły się spotkania z Panią nadkomisarz Elwirą Lelental, emerytowaną policjantką Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, byłą kierowniczką sekcji ds. walki z przestępczością narkotykową.
W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas pierwszych i czwartych, a po południu zaplanowano spotkanie z rodzicami.

Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Zdrowie psychiczne to nie tylko brak chorób, ale także równowaga emocjonalna, umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi oraz poczucie satysfakcji i szczęścia. Październik będzie zatem miesiącem, w którym zajęcia z psychologiem zostaną poświęcone właśnie tematyce zdrowia psychicznego.
Nasza szkoła wzięła udział również w programie wymiany listów o tematyce dbania o dobrostan psychiczny. Jego efektem jest gazetka szkolna, promująca zdrowe zachowania i metody radzenia sobie. Dziękujemy za zaproszenie do wymiany i liczymy na możliwość wzięcia udziału również w przyszłym roku.
 
Koordynator działań: psycholog Joanna Pusz
Szkoły biorące udział w programie wymiany listów: Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Maruszynie Dolnej, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW STANISŁAWA KOSTKI W MARUSZYNIE GÓRNEJ, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w
Chomranicach, Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

9 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorząfdu Uczniowskiego, na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i na Rzecznika Praw Ucznia.
 
A oto wyniki wyborów:
 
Rzecznik Praw Ucznia: Jolanta Bałdys.
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Marcel Dagiel.
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Gabriel Lutycz, członkowie Samorządu Uczniowskiego:
 
Igor Wiencek oraz Amelia Jurkowska.
 
Dziękujemy za oddanie głosów!

Lubuskie Talenty

Nabór wniosków do projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” od 02 do 13 października 2023 r!
 
To teraz!
Wnioski należy przygotować w systemie informatycznym Generator wniosków.
 
A dokładniej:
Również w tym roku Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”, skierowany do zdolnych uczniów szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.
 
Projekt obejmie wsparciem 222 uczniów (70 SP i 152 LO), którzy zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. Wnioski należy przygotować w systemie informatycznym Generator wniosków.
Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela lub pedagoga zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie trwania
projektu uczniom przyznawane będą stypendia na rok szkolny 2023/2024 w wys. 8 000,00 zł (uczeń SP) oraz 10 000,00 zł (uczeń LO).
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.lubuskie.pl w zakładce Lubuskie Talenty – Program Stypendialny.

XXV Golicka Mila

W piątek 6. października uczniowie naszej szkoły brali udział w XXV Golickiej Mili.
 
W biegu udział wzięli:
  • Choina Mateusz kl. 2a
  • Klimczak Xawier kl. 1c
  • Kot Emilia kl. 1d
  • Krajewski Piotr kl. 3b
  • Walczak Maja kl. 1d
  • Wasilewski Szymon kl.1c
  • Wiencek Igor kl. 2a
(kolejnosć alfabetyczna)
Na najwyższym stopniu podium stanął nasz uczeń Mateusz Choina, który wygrał z bardzo dużą przewagą, a III miejsce zajął Piotr Krajewski.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia tego trudnego biegu.
 
Opiekun: nauczycielka w-f Monika Gałek.