Mikołajki :)

Ho, ho, ho - na szkolnych korytarzach tłumnie, gwarnie i świątecznie. Wszyscy wspólnie dekorują szkolne korytarze, schody i świetlicę.
Widziano też Mikołaja przemykającego z workiem i częstującego piernikami.