Komunikat

Informacja dla uczniów klas ósmych chcących kontynuować naukę w Gimnazjum Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.

Jeszcze do 10 maja przyjmujemy podania do Gimnazjum K. Liebknechta (akceptowalne niewielkie spóźnienie). Podania należy dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.

Uczniowie, którzy złożą podanie, przystąpią w sobotę 13 maja do testu sprawdzającego poziom znajomości języka niemieckiego. 13 maja o godzinie 11:00 w Zespole Szkół Licealnych im Z. Herberta w Słubicach - spotkanie z dyrekcją szkoły i koordynatorem polsko-niemieckiego projektu szkolnego oraz przekazanie informacji o rekrutacji i przebiegu nauki w niemieckiej szkole, a następnie o godz. 11:30 przystąpienie do egzaminu z języka niemieckiego.