Stypendium dla Klaudiusza Paprockiego

Klaudiusz Paprocki z klasy II C, jako drugi uczeń naszej szkoły, otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dokument potwierdzający otrzymanie stypendium wręczyła Klaudiuszowi dyrektor Maria Jaworska. 
Cieszymy się bardzo i przede wszystkim serdecznie gratulujemy!