Gimnazjum Frankfurt

Dla rodziców

Informacja uzupełniająca dla rodziców uczniów.

Szanowni państwo,

Pragniemy poinformować Państwa, że polscy uczniowie będący uczestnikami projektu polsko-niemieckiego w Karl-Liebknecht-Gymnasium we Frankfurcie nad Odrą oprócz tego, iż korzystają z wszelkich uprawnień przysługujących uczniom szkoły, do której uczęszczają, nabywają dodatkowe prawa. Te ostatnie wynikają z faktu, iż wchodzą oni w poczet uczniów Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach. A z tym wiążą się następujące przywileje:

  • możliwość zamieszkania w internacie w Słubicach (internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Sienkiewicza 28);
  • posiadanie polskiej legitymacji szkolnej i związanych z nią uprawnień;
  • kontynuacja szkolnej opieki zdrowotnej (karta zdrowia, szczepienia ochronne, badania okresowe);
  • możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych;
  • możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych (tzn. w zajęciach sportowych i kołach przedmiotowych) w Zespole Szkół Licealnych;
  • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (zwłaszcza z j. niemieckiego);
  • możliwość uczestniczenia wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Licealnych w konkursach artystycznych i literackich;
  • możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego z Zespołu Szkół Licealnych;
  • stały kontakt koordynatora projektu z wychowawcami internatu (miejsca pobytu większości polskich uczniów Karl-Liebknecht-Gymnasium).

 

We use cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności i plików cookies.  Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.