Gimnazjum Frankfurt

Terminy rekrutacji

  • 21 stycznia 2023 (sobota) w godzinach od 09:00 do 12:00 zapraszamy do szkoły (Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie) na dzień otwartych drzwi. W tym samym dniu odbędzie się o godzinie 12:00 w auli szkoły spotkanie informacyjne dotyczące projektu i procedury rekrutacji.
  • W dniach 10 - 12 marca 2023 r. odbędą się Targi Edukacyjne w Poznaniu, na których zaprezentujemy nasz polsko-niemiecki projekt szkolny. Zapraszamy do naszego stoiska, gdzie będzie można zasięgnąć więcej informacji na temat funkcjonowania projektu i procedury rekrutacji.
  • Do dnia 10 maja 2023 składanie podań do 9 klasy Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie wraz ze świadectwem promocyjnym do klasy VIII szkoły podstawowej na adres: Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta, ul. Boh. Warszawy 3, 69-100 Słubice lub osobiście w sekretariacie szkoły.
  • 13 maja 2023 r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów, a następnie o godz. 11:30 pisemny test selekcyjny z języka niemieckiego..
  • W dniach od 5 do 6 czerwca 2023 r. będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
  • Od 8 czerwca 2023 r. pod numerem tel. 0049 335 54 99 72 w sekretariacie Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie/O można uzyskać informacje odnośnie przyjęcia kandydata do szkoły.
  • 12 czerwca 2023 r. zostaną wysłane pocztą elektroniczną powiadomienia o przyjęciu do szkoły oraz szczegółowe informacje dotyczące przygotowań do nowego roku szkolnego.
  • 19 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie odbędzie się spotkanie informacyjne dla nowo przyjętych uczniów oraz ich rodziców.
  • Do 23 czerwca 2023 r. zainteresowani składają podania o przyjęcie do internatu na adres:

Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice.

Szczegółowe informacje oraz druk podania: https://zstslubice.edupage.org/a/internat

 

Ważne!

Rok szkolny 2023/2024 zaczyna się 28 sierpnia 2023 r.